JĘZYK MIGOWY Anna Irasiak, ul. Focha 87/36, 42-217 Częstochowa

Dofinansowanie PFRON

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kursu polskiego języka migowego z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U. 2012 poz. 687), osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, składają wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Dofinansowanie wynosi:

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie Funduszu (LINK).