JĘZYK MIGOWY Anna Irasiak, ul. Focha 87/36, 42-217 Częstochowa

Nauka

Publikacje naukowe związane z tematyką kultury Głuchych i języka migowego (dostępne w zakładce DO POBRANIA):

Udział w konferencjach naukowych: