Jesteś tutaj: Start / Dofinansowanie PFRON

Dofinansowanie PFRON

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kursu polskiego języka migowego z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U. 2012 poz. 687), osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, składają wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Dofinansowanie wynosi:

  • dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,
  • dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie Funduszu (LINK).